شرکت معدن پویان پاسارگاد

Pasargad Mine Company

معدن پویان پاسارگاد

بدون شک طی دهه آینده ، معادن و صنایع معدنی ، نقش محوری را در اقتصاد ، و رهنمون ایران به سوی توسعه ایفا خواهند نمود . جایگاه رو به افول نفت در تأمین درآمدهای دولت و نقش نه چندان جدی صنعت در ارزآوری برای اقتصاد ایران ، اهمیت روزافزون معادن و ذخائر معدنی را به سبب تنوع و منحصر به فرد بودن در دنیا ، بارزتر می نماید.
بدین سبب شرکت معدن پویان پاسارگاد ، با تشخیص این ضرورت ، خصوصا با توجه به وجود بیش از 270 معدن و 130 صنعت معدنی فعال ، و با توجه به بیش از 25 سال سابقه اجرایی تیم تخصصی خود ، با هدف توانمند سازی و نوآوری بخش معدن و صنایع معدنی کاشان و از همه مهمتر ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ریسک معدنکاری ، تأسیس گردید.

مأموریت ما  ،  توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی کاشان ،  در  تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروتی  پایدار  برای منطقه است.

1- رشد سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای معدنی و صنایع معدنی دارای فناوری نوین 

-           توسعه فعالیتهای معدنی در حوزه های پرریسک

-           توسعه فعالیتهای معدنی عناصر استراتژیک و کاربردی در فناوری های آینده ، خصوصا در بخش های ناشناخته همانند عناصر نادر دریاچه نمک و بخشهای اکتشاف نشده

-           توسعه فعالیتهای معدنی با بکارگیری فناوری های جدید به منظور بهره وری بیشتر و رقابت پذیری در قیمت

-           تکمیل زنجیره ارزش پائین دستی  و بالادستی عناصر و فلزات اساسی با فناوری های نوین

-           توسعه واحدهای فرآوری با فناوریهای نوین به منظور دستیابی به محصول نهایی قابل عرضه در بازارهای جهانی و نیز تولید مواد مصرفی و افزودنی مورد نیاز صنایع فلزات اساسی با فناوری های نوین

-           توسعه صنایع معدنی دارای فناوری نوین و مزیت رقابتی

 

 

2- توسعه روشهای نوین تأمین منابع مالی در اجرای طرحهای توسعه

-           تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح ها

-           جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-           استفاده از سیستم های نوین بانکی به منظور نوسازی ماشین آلات معدنی و تولیدی  و تجهیزات فرآوری

 

3-            ارتقاء بهره وری ، هم افزایی و رقابت پذیری بخش معدن و صنایع معدنی

-           نوسازی و ارتقاء بهره وری واحدهای معدن و صنایع معدنی  کاشان و حومه با استفاده از معرفی روشهای نوین  و تجهیزات مدرن

-           صیانت از معادن به منظور استفاده حداکثری از منابع ملی و حفظ ذخائر استراتژیک

-           افزایش رقابت پذیری در عرصه داخلی و خارجی برای معدنکاران و صنایع معدنی کاشان

-           رشد تولید معدن و صنایع معدنی

-           بهبود وضعیت زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت بخش معدن و صنایع معدنی با پیاده سازی طرحهای HSE PLANE

 

 

4-            توسعه دانش ، پژوهشهای کاربردی و فناوری های مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی

-           توسعه دانش و اطلاعات تخصصی معدنکاران و صنایع  معدنی  با بکارگیری نیروهای متخصص  و تحصیل کرده

-           شناسایی  فناوری های نوین مورد نیاز معدن و صنایع معدنی

-           حمایت و تقویت پژوهش های کاربردی مورد نیاز در خصوص استفاده حداکثری از ذخائر

-           تلاش در جهت آشنایی معدنکاران و صنایع معدنی با روشهای نوین با انجام تورهای بازدید از معادن و صنایع  بزرگ دنیا

 

5- توسعه منابع انسانی بخش معدن و صنایع معدنی

-           اهتمام به اشتغالزایی خصوصا از نیروهای متخصص  معدنی

-           تلاش در جهت بکارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده متناسب با معادن و صنایع معدنی

-           توسعه آموزش  مالکان ، بهره برداران و کارکنان  معادن و صنایع معدنی

6- بازاریابی استراتژیک و توسعه بازار

-           انجام تحقیقات بازار در خصوص معادن و صنایع موجود

-           شناسائی بازارهای هدف و جدید ، و معرفی  به صنعتگران و معدنکاران

            توسعه صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی و کسب حداکثر سهم بازار های بین المللی خصوصا بازار منطقه

چشم انداز ما پیشرو بودن در تحول در بخش معدن و صنایع معدنی در استان وکشور و رقابت در عرصه بین المللی است.

  • تحقق و توجه ویژه به نوآوری و مدیریت دانش در بهر برداری از معادن و صنایع معدنی

  • احترام به حقوق کلیه ذینفعان (دولت ، بهره بردار ، جوامع محلی و کارکنان )

  • توجه به بهره وری به عنوان اصل اساسی جهت بهره برداری از منابع ملی و تجدید ناپذیر

  • توجه ویژه به محیط زیست و منابع طبیعی منطقه ، به عنوان میراث مادی و معنوی  کاشان  به عنوان شهری کهن

  • توجه به اشتغالزایی خصوصا نسل جوان و تحصیل کرده

  • تعهد به اخلاق حرفه ای و احترام به مالکیت مادی و معنوی

  •  توجه ویژه به سلامت و ایمنی کارکنان

با ما در تماس باشید