شرکت معدن پویان پاسارگاد

Pasargad Mine Company

معدن پویان پاسارگاد

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور در پنل تخصصی نهمین همایش فولاد سخن می گفت، افزود: اخیرا برخی از مشکلات تولیدکنندگان را از طریق گفت و گو با بانک مرکزی و نیز تعامل بخش خصوصی حل کرده ایم که نمونه آن مربوط به شرکت های سنگ آهنی و فولادی است.

وی با بیان اینکه اولویت ما در ایمیدرو انجام درست امور تا رسیدن به نتیجه است اظهار کرد: موضوعات و مشکلات حال حاضر صنایعی همچون فولاد و حتی روی، آلومینیوم، زغالسنگ و … باید مورد به مورد روی میز قرار گیرند و بر اساس مسائل خاص آن ها، برطرف شوند.

غریب پور افزود: ایمیدرو سازمان توسعه ای است که تولید را نیز در برخی امور برعهده دارد، با چنین توصیفی، این مجموعه در زنجیره ارزش اثرگذاری بسیاری دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نمایندگان تشکل های بخش معدن و صنایع معدنی با حضور در این اتاق فکر، دیدگاه های خود را مطرح کنند تا با خرد جمعی، مسایل را حل کنیم.

وی ادامه داد: ایمیدرو نقش تسهیل گری دارد اما به سبب اینکه تصمیم گیری هم می کند، انتظارات بسیاری از آن وجود دارد با اینحال باید تاکید کنم ما گوش شنوای بخش خصوصی هستیم و در عین حال از راهکارهای فعالان این حوزه در جهت رفع موانع، استقبال کنیم.